M&A – Företagsöverlåtelser

M&A, eller “mergers & aquisitions”, kallas den aktivitet som innebär att ett företag köps av en utomstående intressent. Det köpta företaget kallas ofta målföretag. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare men det kan även vara en fysisk person.

Warranties och indemnities

Skadeståndsbegränsning

Signing - ingående av SPA

Sekretessavtal (NDA)

Näringsbetingade aktier

Målbolag

Letter of Intent - Avsiktsförklaring

Köpeskilling

Garantiförsäkring

Garantier i aktieöverlåtelseavtal

Företagsöverlåtelse

Due diligence

Disclosure letter

Covenant

Condition Precedent

Closing - tillträde av aktierna

Budbrev

Vad är ett Aktieöverlåtelseavtal (SPA)?


Behöver du juridisk hjälp?

Begär en gratis offert på Cloud Lawyer så hjälper vi dig!