FAQ – Jurister

Ja, Legalate tillhandahåller ingen utrustning. Legalate tillhandahåller dock en KM-databas som innehåller ordlistor, länkar och skrivtips. Den är frivillig att använda.
Ersättningen beror på hur krävande ett översättningsuppdrag är. Svårighetsgraden kan variera bland annat beroende på hur komplicerat språket i dokumentet är och vilka tidskrav som uppställs. I ett standardfall beräknas ersättningen enligt följande. En sida förutsätts ta en timme att översätta. Översättaren har 130 kronor per timme i ersättning. Översättaren har således 130 kronor per sida översatt dokument.
Det är juridiska dokument som ska översättas. Det kan vara många olika typer av juridiska dokument, till exempel lagar och domar.
Givetvis inte. Hos oss jobbar du exakt hur mycket du vill!
Alla översättare får en förfrågan om att anta ett översättningsuppdrag via mail. Först till kvarn tillämpas; den översättare som först antar uppdraget får det. När en översättare antar uppdraget förfaller förfrågan till övriga översättare.
Som översättare jobbar du självständigt som uppdragstagare åt Legalate. Du får förfrågningar från Legalate om översättningsuppdrag och väljer själv om du vill åta dig uppdragen. Om du antar ett uppdrag förväntas du leverera en översättning av ett dokument inom en utsatt tid.
Du ska studera på juristprogrammet vid ett svenskt universitet och vara klar med termin fem. Du kan ha studieuppehåll, så länge du gjort klart termin fem.

Load More

Har du fortfarande frågor? Kontakta oss!